9 Van de stam van Benjamin, Palti, de zoon van Rafu.