34 En zij stelden hem in bewaring; want het was niet verklaard, wat hem gedaan zou worden.