6 Doet dit: neemt u wierookvaten, Korach en zijn ganse vergadering;