23 Voorts hief hij zijn spreuk op, en zeide: Och, wie zal leven, als God dit doen zal!