1 En Israel verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten.