12 Daarom spreek: Zie, Ik geef hem Mijn verbond des vredes.