13 Van Zerah het geslacht der Zerahieten; van Saul het geslacht der Saulieten.