14 Dat zijn de geslachten der Simeonieten: twee en twintig duizend en tweehonderd.