39 Van Sefufam het geslacht der Sufamieten; van Hufam het geslacht der Hufamieten.