53 Aan dezen zal het land uitgedeeld worden ter erfenis, naar het getal der namen.