19 En de zonen van Kahath, naar hun geslachten; Amram en Izhar, Hebron en Uzziel.