18 En dit zijn de namen der zonen van Gerson, naar hun geslachten: Libni en Simei.