17 Dit nu waren de zonen van Levi met hun namen: Gerson, en Kahath, en Merari.