49 Toen nam Mozes dat losgeld van degenen, die overschoten boven de gelosten door de Levieten.