10 Voorts al hun steden met hun woonplaatsen, en al hun burchten verbrandden zij met vuur.