11 En zij namen al den roof, en al den buit, van mensen en van beesten.