37 En de schatting voor den HEERE van schapen was zeshonderd vijf en zeventig.