38 En de runderen waren zes en dertig duizend, en hun schatting voor den HEERE twee en zeventig.