40 En der mensen zielen waren zestien duizend, en hun schatting voor den HEERE twee en dertig zielen.