4 Van elken stam onder alle stammen Israels zult gij een duizend ten strijde zenden.