34 En zij verreisden van Jotbatha, en legerden zich in Abrona.