32 En zij verreisden van Bene-Jaakan, en legerden zich in Hor-Gidgad.