16 En de priester zal haar doen naderen; hij zal haar stellen voor het aangezicht des HEEREN.