Openbaring 20:11

11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice