31 Thau. Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poorten.