16 Wee u, land! welks koning een kind is, en welks vorsten tot in den morgenstond eten!