18 Door grote luiheid verzwakt het gebint, en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende.