5 De zot vouwt zijn handen samen, en eet zijn eigen vlees.