6 Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.