7 Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon;