19 De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers, die in een stad zijn.