20 Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt.