24 Hetgeen verre af is, en zeer diep, wie zal dat vinden?