22 Want uw hart heeft ook veelmalen bekend, dat gij ook anderen gevloekt hebt.