4 Het hart der wijzen is in het klaaghuis; maar het hart der zotten in het huis der vreugde.