5 Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen.