2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.