4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.