6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.