1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?