2 O HEERE! hoor mijn gebed, en laat mijn geroep tot U komen.