21 Om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods;