22 Opdat men den Naam des HEEREN vertelle te Sion, en Zijn lof te Jeruzalem;