23 Wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om den HEERE te dienen.