14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.