16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.