6 De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.