7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels Zijn daden.