9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.