10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.